Uburyo bwo kurengera umwana, aho urinda umwana uri munsi y' imyaka 13 imbuga nkoranya mbuga nka facebook, instgram, cyangwa izindi social media zatuma zangiza ibitekerezo by' umwana.

Kurinda umwana ihohoterwa rya mukorerwa ryaba irya riryo ryose yaba iryibitekerezo, igitsina se, ku mubwira amagambo amukomeretsa, ku mukubita….